معرفی شرکت


الف- موضوع فعالیت :

تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری ,خدمات پشتیبانی

ب- معرفی:
نام شرکت: تدبیر اندیشان دوران
مدیر عامل: مهندس مرتضی مشک آبادی
نام تجاری برند: (Doraan) دوران
نوع شرکت: مسئولیت محدود
شماره ثبت : 348392
شماره شناسه ملی : 10103917906
کد اقتصادی: 411444661433
تاریخ ثبت: 1387
شماره گواهی شورای عالی انفورماتیک: 31094
رتبه شورای عالی انفورماتیک: 4
آدرس دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان بهمنی نژاد، واحد 10
تلفن: 44616870
کد پستی: 1474643931

پیامک و تلگرام: 09126332513
پست الکترونیکی : info@doraan.irو pr.doraan@gmail.com
وب سایت : www.doraan.ir