110,000,000 ريال

تعداد


شامل Server-Publisher-Developer


ورژن Server نامحدود
ورژن Publisher نامحدود
ورژن Developer نامحدود
6 ماه پشتیبانی رایگان
آموزشی رایگان
نصب و راه اندازی رایگان
مشاوره تلفنی رایگان
12 ساعت آموزش رایگان
آموزش کنسول رایگان